La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a la colla Xiquets del Serrallo en la temporada del retrobament

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a la colla Xiquets del Serrallo dins d’una convocatòria pública adreçada a les entitats que han realitzat activitats singulars durant l’any 2021. La quantitat concedida és de 6.659,80 euros per poder fer front a les despeses de les diverses activitats, segons consta en l’acord de concessió d’aquestes subvencions aprovat el passat 30 de novembre.

La colla ha pogut celebrar i organitzar coses en un any, el 2021, que ha suposat el retrobament de les castelleres i els castellers després de la paralització dels castells a causa de la pandèmia de la COVID-19.

La relació de la colla amb la Diputació de Tarragona ve de lluny gràcies a les seves convocatòries anuals d’ajudes a les entitats.