La Diputació de Tarragona otorga als Xiquets del Serrallo subvenció per activitats i inversions singulars de 2019

La Diputació de Tarragona ha aprovat la concessió de la subvenció a entitats per activitats i inversions singulars de 2019, una subvenció que cada any convoca i a la qual la Colla Xiquets del Serrallo hi presenta sol·licituds. La resolució ha aprovat concedir a la nostra entitat sengles ajudes, l’una per activitats i l’altra per a inversions. Com és habitual, la colla haurà de presentar les factures pagades per justificar cada subvenció i poder-la cobrar.


Pel que fa a les activitats, la Colla Xiquets del Serrallo va presentar sol·licitud per poder fer front a diversos esdeveniments de la temporada 2019 que la colla sufraga amb els propis recursos. De la Diputació obté 1.750 euros de subvenció per aquest concepte.
D’igual manera, la colla realitza millores del local social i d’assaig situat al carrer Moll de Costa, 1 de Tarragona. Es va inaugurar l’any 2017 i, de mica en mica, la colla ha anat incloent al seu pressupost determinades inversions i adquisicions de material divers per optimitzar l’ús de l’espai. La Diputació ha aprovat concedir-li 4.900 euros en concepte d’inversions singulars previstes per al 2019.


Tot seguit reproduïm el fragment al que fa referència la Diputacó de Tarragona, en les seves dues resolucions aprovades aquest 17 de desembre de 2019. Pel que fa a la subvenció per inversions singulars durant l’any 2019. Beneficiari: Colla Castellera Xiquets del Serrallo. Municipi: Tarragona. Concepte: Adquisició equipament per la colla. Pressupost Elegible: 14.000,00 euros. Pressupost mínim a executar: 14.000,00 euros% concedit: 35,00%. Import concedit: 4.900,00 euros.


Pel que fa a la subvenció per activitats singulars durant l’any 2019. Beneficiari: Colla Castellera Xiquets del Serrallo. Municipi: Tarragona. Concepte: Activitats extraordinàries 2019. Pressupost elegible: 5.000,00 euros. Pressupost mínim a executar: 5.000,00 euros % concedit: 35,00%. Import concedit: 1.750,00 euros.